transport bo'yicha boshloyihalash-tadqiqot insituti

Aksiyadorlik jamiyati «BOSHTRANSLOYIHA»

(998-71) 255-82-98

Toshkent, 100060, Nukus 23

boshtrans@gmail.com

Aksiyadorlar e'tiboriga


Dividend siyosati

«BOSHTRANSLOYIHA» AJning dividend siyosati Jamiyat va uning aksiyadorlari manfaatlarini o'zaro mutanosibligiga, aksiyadorlarning farovonligini va jamiyat kapitallashuvini oshirishni ta'minlashga, O'zbekiston Respublikasini amaldagi qonunchiligida, «BOSHTRANSLOYIHA» AJ ustavi va ichki hujjatlarida nazarda tutilgan aksiyadorlarning huquqlarini hurmat qilish va ularga rioya qilishga asoslangan.

Jamiyat, kapitallashuvni oshishi, aksiyalardan daromad olib aksiyadorlar mulk manfaatlarini qondirishning asosiy yo'li deb qaraydi. Dividend siyosati, aksiyalarning bozor qiymatini oshirish maqsadida, Jamiyat tomonidan olingan foydani iste'mol qilinadigan va kapitallashtiriladigan qismlari orasidagi nisbatni optimallashtirishdan iborat.

Jamiyatning dividend siyosati oshkoralik, adolatlilik, mulohazali, o'z vaqtida amalga oshirishlik va boshqa tamoyillarga asoslangan.